Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: Oppiportti (Terveysportti)

LUT Academic Library

Kuvaus

Duodecim Oppiportti on terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuspalvelu. Se tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattoman mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen.

Owning organisation: LAB

LAB logo

 

Käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät: LABin opiskelijat ja henkilökunta. Paikalliskäyttäjillä on oikeus päästä käyttämään Terveysportissa sijaitsevia tietokantoja LUT-tiedekirjaston fyysissä tiloissa.

Sallittu käyttö

Käyttäjällä on oikeus ottaa yksittäisiä tietoja Oppiportista itselleen. Käyttäjän toisintamat yksittäiset Oppiportin osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Oppiportista.

Duodecim Oppiportin käyttöehdot

Kielletty käyttö

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Oppiporttia tai sen sisältöjä pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Oppiporttia. Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää Oppiporttia tai sen sisältöjä tai saattaa Oppiporttia muuten yleisön saataviin millään tavalla.

Duodecim Oppiportin käyttöehdot

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua auktrorisoiduille käyttäjille.

Käyttöohjeet

Huomioitavaa!

Jos olet luonut henkilökohtaiset Duodecim-tunnukset, tulee Oppiporttia käyttää ilman Haka-kirjautumista osoitteesta https://www.oppiportti.fi/.

Ohjevideo henkilökohtaisten Duodecim-tunnusten luomiseen.