Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: Vulnus Fennica

LUT Academic Library

Kuvaus

Vulnus Fennica on jatkuvasti päivittyvä, sähköinen haavanhoitotuotetietokanta. Tietokannassa on mukana yli 700 haavahoitotuotetta.

Owning organisation: LAB

LAB logo

 

Käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät: LABin opiskelijat ja henkilökunta.

Palvelun käyttöehdot

Palvelu on tarkoitettu tilaajan tai tilaajan tilauksessaan ilmoittaman käyttäjämäärän käyttöön. Tilaaja ja käyttäjä eivät saa luovuttaa palvelun käyttöoikeutta miltään osin edes väliaikaisesti kolmannelle osapuolelle ilman Editan nimenomaista kirjallista lupaa.

Editan tuotteet ja palvelut sisältävät sekä maksullista että ilmaista aineistoa. Kaikki palveluiden maksullista tai ilmaista sisältöä koskevat tekijänoikeudet kuuluvat Editalle tai kyseisen sisällön tuottaneelle Editan yhteistyökumppanille.

Opettajan aineistoa ei saa myydä, vuokrata, levittää tai jakaa edelleen, ja sen muu kuin opetuskäyttö on tekijänoikeuslain nojalla kielletty.

Tuotteiden ja palveluiden sisältämä aineisto sisältää tekijänoikeuslakien tarkoittamaa tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Palvelun sisältämissä tietokannoissa olevia yksittäisiä dokumentteja ja teoksia koskevat normaalit tekijänoikeudelliset rajoitukset tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (tekijänoikeuslaki 22 §). Aineistoa lainattaessa on lähde mainittava muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi (tekijänoikeuslaki 11 § 2 momentti).

Editan palvelussa käytettävissä olevaa teosta tai muuta sisältöä ei ole lupa kopioida, luovuttaa, myydä, vuokrata tai tuoda saataville muuten kuin näissä käyttöehdoissa on erikseen sallittu.

Editalla on yksinomainen oikeus määrätä palvelun sisältämän jokaisen tietokannan koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 2 kohta). Kokonaista tietokantaa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista tuotetta tai palvelua, vaikka tietokannan sisältämät dokumentit olisivatkin tekijänoikeudesta vapaita. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Ajantasaisen lainsäädännön tietokannan sisältämistä tekstidokumenteista suurin osa on toimitettuja koosteita, joissa alkuperäisiin säädöksiin on Editan toimesta sisällytetty kaikki säädöksiin tehdyt muutokset sekä esimerkiksi muutettujen säännösten voimaantuloon liittyvät toimittajan huomautukset ja kaikkien muutossäädösten voimaantulosäännökset. Editalla on yksinomainen oikeus määrätä tällaisen koosteen koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 1 kohta). Ajantasaisen lainsäädännön tietokannasta kopioituja dokumentteja ei siten saa käyttää esimerkiksi uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen. Sama koskee muitakin palvelun tietokantoja ja aineistoja.

Editan tuotteissa ja palveluissa on linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämiin Internet-sivustoihin. Linkki siirtää käyttäjän tällöin pois Editan palvelusta. Edita ei ylläpidä, tarkista tai valvo näiden sivustojen sisältöä. Edita ei vastaa tällaisilla sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai sivuston tietoturvasta.

Tilaajalla on oikeus tarjota käyttäjilleen mahdollisuus käyttää aineistoa tilaajan tiloissa sekä etäkäyttönä, edellyttäen, että vain aineiston käyttöoikeuden piirissä olevilla organisaation henkilökunnalla ja/tai opiskelijoilla on pääsy aineistoon. Tilaajalla on oikeus tarjota paikalliskäyttäjilleen pääsy sopimuksen tarkoittamaan aineistoon tilaajan fyysisissä tiloissa.
 

Editan käyttöehdot

Etäkäyttö

Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus aineiston etäkäyttöön. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.