Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: Edilex

LUT Academic Library

Kuvaus - Description

Edilex on oikeudellinen tietopalvelu. Palvelu sisältää jatkuvasti päivitettävän voimassa olevan lainsäädännön, Euroopan unionin lainsäädäntöä, valtiosopimuksia, oikeuskäytäntöä, juridisen uutispalvelun sekä hallituksen esitykset. Tietopalvelussa on mukana myös asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita ja katsauksia. Edilex sisältää myös Eduskunnan viikko-ohjelman.

Sisältö:
- Ajantasainen lainsäädäntö suomeksi ja ruotsiksi
- Historiatietokanta – säädösten aiemmat sanamuodot
- Juridinen uutispalvelu
- Lakikanava-seurantapalvelu: uutiset ja seuranta kaikissa aihealueissa ja aineistoissa sähköpostitse (edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta, ei toimi toistaiseksi ip-tunnisteisena)
- Lakikirjaston juridiset lehdet, artikkelit ja kirjat
- Valtiosopimukset ja EU-lainsäädäntö
- Esityöt: Hallituksen esitykset, valiokuntamietinnöt, perustuslakivaliokunta-tietokanta ja ministeriöiden julkaisut
- Oikeuskäytäntö: KKO, KHO, HO, HAO, MAO, TT, VAKO, KVL, KILA, TN
- Virallistieto: valtioneuvoston viikko, eduskunnan viikko, kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, rakentamismääräykset ja verohallinnon ohjeet
- Aikakausjulkaisut Defensor Legis, JFT, Lakimies, Oikeus, Oikeustieto ja Ympäristöjuridiikka tuoreimpia 18 kuukauden (Defensor legis 24 kuukauden) numeroita lukuun ottamatta.
- Asiakirjamallit ja lakikielen sanakirja
 

 

Edilex includes the current Finnish legislation, government bills, treaties, judicial practice, juridical articles and juridical news service in Finnish and partially in Swedish.

Owning organisation: LUT

LUT University

Owning organisation: LAB

LAB logo

 

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.

Sallittu käyttö

 

- Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin.
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimuksen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- Konsortion jäsen saa käyttää osia Aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä käyttäjien kouluttamisessa (mukaan lukien audiovisuaaliset koulutusmateriaalit) ja Aineiston sisäisessä markkinoinnissa. Koulutusmateriaaleja saa jakaa verkossa, ml. julkinen verkko.
- Sopimukseen osallisella organisaatiolla on oikeus muodostaa aineistoon linkkejä omilta www-sivuiltaan.
- Aineistosta saa käyttää osia elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen.

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi:
- kopiointi tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä
- kaukopalvelukulujen periminen
- Aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa
- Aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
- Aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Aineistoa ei saa käyttää tekijänoikeuslain ja tietokantojen suojasta annetun direktiivin vastaisesti.

Etäkäyttö

Konsortion jäsenellä on oikeus tarjota auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus käyttää aineistoa konsortion jäsenen tiloissa sekä etäkäyttönä, edellyttäen, että vain auktorisoiduilla käyttäjillä on pääsy aineistoon.

Konsortion jäsenellä on oikeus tarjota paikalliskäyttäjilleen pääsy aineistoon konsortion jäsenen fyysisissä tiloissa.

More information