Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: Alma Talent Bisneskirjasto

LUT Academic Library

Kuvaus

Alma Talent Bisneskirjasto on kattava valikoima bisneskirjoja yhdessä palvelussa, diginä luettavissasi missä ja milloin vain.

Kirjoja on kaikkiaan jo yli 80. Bisneskirjastossa ilmestyy noin kymmenen uutta kirjaa vuodessa. Uutuudet tulevat Bisneskirjastoon heti kirjan painetun version ilmestyessä.

Kirjat käsittelevät johtamisen, liiketoiminnan kehittämisen, sijoittamisen ja itsensä kehittämisen kiinnostavimpia teemoja.

E-books in Finnish language.

Owning organisation: LAB

LAB logo

 

Owning organisation: LUT

LUT University

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat LABin ja LUTin opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta.

Sallittu käyttö

Käyttäjällä on oikeus ottaa vähäisiä tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Aineistoa lainattaessa on muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi mainittava lähteenä kyseinen Palvelu, jonka kautta aineisto on saatu.

Käyttäjällä on oikeus kopioida ja luovuttaa edelleen Palvelun kautta saamiaan tekstilainauksia laatimansa asiakirjan osana.

Palvelun sisältämiä asiakirjamalleja käyttäjällä on oikeus käyttää sellaisenaan itse laatimiensa asiakirjojen pohjana. 

LUTilla ja LABilla on oikeus käyttää osia aineistosta kurssimateriaalina painetussa tai elektronisessa muodossa organisation omassa, ei kaupallisessa verkko-opetuksessa. Lähde- ja tekijätiedot tulee mainita asianmukaisesti. Aineisto ei saa muodostaa kurssipaketin pääasiallista sisältöä.

Alma Talent Käyttöehdot

Kielletty käyttö

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida tai saattaa yleisön saataviin Palvelun kautta saatavilla olevaa teosta tai muuta Palvelun sisältöä laajemmin kuin edellä on sallittu.

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, luovuttaa, julkaista, saattaa yleisön saataviin, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää Palveluun tai sen sisältöön sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia, paitsi näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kerätä Palvelusta osia ja muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta. Sisällön käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty.

Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:

1. käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa, mikäli jonkun yksittäisen Palvelun luonteesta tai sen käyttöehdoista ei muuta nimenomaisesti ilmene;

2. käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset;

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Palvelussa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Palveluntarjoajan käyttäjälle sähköpostitse lähettämää aineistoa kuten uutiskirjeitä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Palvelun toimintaa sekä käyttämään Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti.

Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua:

1. mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua,
2. roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen;
3. Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta;
4. otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä;
5. muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen;
6. muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa; tai
7. lainvastaisiin toimiin.

Alma Talent Käyttöehdot

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua Auktrorisoiduille käyttäjille.