Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: SFS-standardit

LUT Academic Library

Description

SFS-standards.

Kaikki elektronisessa muodossa olevat standardit eri tieteenaloilta. Kokoelma sisältää kaikki sähköisinä saatavat käännetyt ja englanninkieliset SFS-standardit. Myös ruotsinkieliset standardit sisältyvät kokoelmaan.

Englanninkieliset sähköteknisen alan SFS-EN-standardit ja alkuperäiskielellä julkaistut ISO- ja IEC-standardit eivät sisälly sopimukseen.

Owning organisation: LAB

LAB logo

 

Owning organisation: LUT

LUT University

Authorised users

The licensed material may be used by authorized users of the subscribing organisation: students, members of staff and faculty plus walk-in users.
The public library authorized users include library staff, library cardholders plus walk-in users on library premises.

Notice!

Standards are not available for interlibrary loan.

Sallitty käyttö - Permitted use

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä tekijänoikeuslain nojalla yksityisiin tarkoituksiin.

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun opetus- ja muilla toimihenkilöillä on oikeus:
- aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille ja tallentaa sähköisesti sekä luovuttaa yksittäisiä standardeja auktorisoidulle opetus- ja muille toimihenkilöille sähköisesti tai muulla tavoin, kun se liittyy osana organisaation koulutus-, suunnittelu- tai vastaavaan tuotantotyöhön
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta yksittäisen standardin osasta
- luovuttaa otteita yksittäisistä standardeista auktorisoiduille opiskelijoille
- saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia standardista muille kuin sopimuksen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
- esittää julkisesti osia aineistosta osana ei-kaupallista esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Kaikkien kopioiden tulee sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. merkinnät kuin alkuperäisen standardin.

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opetushenkilöstöllä on lisäksi oikeus:
- Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opetushenkilöstö saa käyttää otteita yksittäisistä standardeista elektronisessa tai painetussa muodossa opetus- ja tutkimustoiminnan materiaalipaketeissa

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla sekä paikalliskäyttäjillä on oikeus:
- aineistoa saa selailla tietokoneen näytöllä ja siitä saa tehdä tiedonhakuja

Haka-autentikointia käyttävän konsortion jäsenen opiskelijoilla on lisäksi oikeus
- etäkäyttää aineistoa
- tulostaa paperille ja tallentaa sähköisesti

 

EN

The material may be used for the purposes of study, teaching and research.

Members of staff and faculty in universities and polytechnics
- browse, search and retrieve the licensed material
- print or electronically save parts of the material
- distribute items of the licensed material in print or electronic form to other authorized users
- distribute single copies of individual items of the licensed material in incidental and non-systematic manner in print or electronic form to colleagues whether authorized users or not, for the purposes of scientific research and communication
- incorporate portions of the licensed material in printed or electronic course packs (university and polytechnic teaching staff only)
- Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity

Students of universities and polytechnics
- browse, search and retrieve the licensed material

Kielletty käyttö - Prohibited use

Aineistoa ei saa jakaa tai välittää muille kuin auktorisoiduille ja paikalliskäyttäjille. Aineistoa ei saa edelleen lisensioida. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi
-• kopiointi tms. kulujen perimistä Auktorisoiduilta tai Paikalliskäyttäjiltä,
•- kaukopalvelukulujen perimistä
•- Aineiston käyttämistä maksullisissa koulutusohjelmissa. Koulutusohjelmien opiskelijoiden tulee kuulua auktorisoitujen käyttäjien piiriin
•- Aineiston käyttämistä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
•- Aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

 

EN

Commercial use of the Licensed Material is prohibited. Neither recovery of direct costs or costs required by law by the Licensee from Authorized or Walk-in-Users or from the receiving library in the case of Inter Library Loan, nor use by the Licensee or by an Authorized or Walk-in-User of the Licensed Material in fee based educational programs or in the course of research funded by a commercial organization, is deemed to constitute Commercial Use.

Permit anyone other than Authorised or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material.

Etäkäyttö - Remote access

Haka-autentikointia käyttävän konsortion jäsenen opiskelijoilla on oikeus etäkäyttää aineistoa

EN
Authorized users (members of faculty and staff) are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organisation.

More information

LUT-tiedekirjaston LibGuides

LUT Academic Library´s LibGuides

More information