Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: Alma Talent Fokus

LUT Academic Library

Kuvaus

Fokus Yritys -paketti sisältää Alma Talent Fokus-palvelun teoksia Talous- ja Verotus-luokitteluiden alta. Paketti sisältää seuraavat teokset:
Arvonlisäverotus
Ennakkoperintä
Finnish International Taxation
Henkilöverotus
Hyvä tilinpäätöskäytäntö
IFRS-raportointi
Kansainvälinen verotus
KVL:n ennakkoratkaisut tuloverotuksesta
Liikekirjanpito + kila
Maatilaverotus
Markkinoinnin pelisäännöt
Oikeat ja riittävät kirjaukset
Palkkahallinto
Perintä ja luotonhallinta
Sopimusoikeus
Perintö- ja lahjaverotus
Sukupolvenvaihdoksen verotus
Tilinpäätöksen tulkinta
Tilinpäätös- ja verosuunnittelu
Työaikalaki
Työoikeus, yritys
Verotus-lehden arkisto
Yhtiöoikeus
Yksityisyyden suoja työsuhteessa
Yrityksen asiakirjat
Yritysrahoitus
Yritysverotus I-II

Fokus Juridiikka sisältää Alma Talent Fokus-palvelun teoksia Juridiikka-luokittelun alta. Paketti sisältää seuraavat teokset:
Esimiehen työoikeus
Hallinto-oikeus
KKO:n ratkaisut kommentein
Insolvenssioikeus
Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijoille
Perusoikeudet
Prosessioikeus
Rikosoikeus
Terveysjuridiikka
Työoikeus, juridiikka
Varallisuusoikeus
Ympäristöoikeus
Yritysoikeus

Fokus-tilaajat saavat 6 kk (kesäkuu 2017) pääsyn Suomen Laki -palveluun.

Owning organisation: LUT

LUT University

Owning organisation: LAB

LAB logo

 

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat LUTin ja LABin opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta).

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät:
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja / tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Auktorisoidut käyttäjät (yliopisto, ammattikorkeakoulu, toisen asteen oppilaitos)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Auktorisoidut käyttäjät (yleinen kirjasto)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta vähäisissä määrin elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Konsortion jäsenet:
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaupallisena tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi kopiointia tms. kulujen perimistä Auktorisoiduilta tai Paikalliskäyttäjiltä, kaukopalvelukulujen perimistä, aineiston käyttämistä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen eikä aineiston käyttämistä maksullisissa koulutusohjelmissa (esim. Master of Business Administration).

Etäkäyttö

 

Etäkäyttö on sallittua Auktrorisoiduille käyttäjille.

More information