Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: RT Tietoväylä (LUT)

LUT Academic Library

Description

LUTin tilaama RT Tietoväylä sisältää:

RT-kortisto
LVI-kortisto
KH-kortisto

Owning organisation: LUT

LUT University

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat kaikki sopimukseen osallisen organisaation vaikutuspiiriin kuuluvat opiskelijat, tutkijat, henkilökunta sekä muut kirjaston asiakkaat, joilla on käytössään tarvittava tilaajaorganisaation myöntämä tunniste.

Palvelun käyttö on sallittua ainoastaan Rakennustiedon myöntämillä käyttäjätunnuksilla. Käyttäjätunnusten lukumäärä on tuotekohtaisesti määritelty sopimuksessa.

Sallittu käyttö

Käyttäjällä on oikeus tallentaa ja tulostaa palvelussa saatavilla olevia yksittäisiäaineistoja (kuten yksittäinen kortti, sen liite tai CAD-tiedosto) tai yksittäisten aineistojen osia (kuten tekstejä tai kuvia) edellyttäen, että:
- tallennettuja tai tulostettuja aineistoja käytetään vain osana Tilaajanomaa palvelua ja ainoastaan yksilöitävissä olevaa käyttötarkoitusta
varten (”Sallittu Käyttö”)
- tallennettuihin tai tulostettuihin aineistoihin sisältyviä oikeudenhaltijatietoja ja mahdollisia käyttöehtoja ei poisteta tai muuteta
- tallennettuihin aineistoihin tai tulosteisiin sisältyviä tallennus- tai tulostusaikaa ja aineiston lähdettä koskevia tietoja ei poisteta tai muuteta.

Lisätietoa: Rakennustieto - Sopimusehdot

Kielletty käyttö

Käyttäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta tallentaa tai tulostaa Palvelussa olevia aineistoja, joiden tallentaminen tai tulostaminen on estetty kopioinninestomenetelmin tai jotka on suojattu muulla menetelmällä jatkokäytön rajoittamiseksi tai estämiseksi.

Osapuolet toteavat selvyyden vuoksi, että käyttöoikeuteen ei kuulu:
- Palvelun käyttö Tilaajan muuta liiketoimintaa kuin edellisessä kappaleessa tarkoitettua Sallittua Käyttöä varten;
- Palveluun liittyvien aineistojen luovuttaminen omille asiakkaille tai muille kolmansille muuta kuin Sallittua Käyttöä varten.
- Palvelun tai siihen liittyvien aineistojen käyttäminen Rakennustiedon Palvelun kanssa välittömästi tai välillisesti kilpailevan palvelun, tuotteen tai aineiston kehittämiseen tai tarjoamiseen.

Tallennettuja ja tulostettuja aineistoja koskevat seuraavat käyttörajoitukset:
- Tallennettuja tai tulostettuja aineistoja tai niiden osia ei saa saattaa yleisön saataville millään tavalla (esimerkiksi Internetissä, CD-levyllä tai paperitulosteina) eikä luovuttaa kolmansille muuta kuin Sallittua Käyttöä varten.
- Tallennetuista tai tulostetuista aineistoista ei saa muodostaa aineisto- tai tiedostokokoelmia tai koosteita muuta kuin Sallitun Käytön edellyttämässä laajuudessa.

Lisätietoa: Rakennustieto - Sopimusehdot

Käyttö

RT-kortisto: 5 yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi
LVI-kortisto: 5 yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi
KH-kortisto: Yhden yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi