Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: Medic

LUT Academic Library

Description

Medic on kotimainen terveystieteen alan viitetietokanta, joka on perustettu vuonna 1978. Medic-viitetietokantaa tuottaa Meilahden kampuskirjasto Terkko. Mediciin tallennetaan tietoa noin 60 terveystieteellisistä julkaisuista. Lääke-, hammaslääke- ja hoitotieteellisten julkaisujen lisäksi tietokantaan tallennetaan sellaista biotieteellistä kirjallisuutta, jolla on yhteyttä lääketieteeseen. Lisäksi Mediciin voidaan tallentaa muidenkin alojen julkaisuja, mikäli ne katsotaan aiheeltaan Mediciin sopiviksi. Tieteellisten lehtien lisäksi artikkeleita valitaan ammatti- ja potilaslehdistä.

Owning organisation: LAB

LAB logo

 

Authorised users

Auktorisoituja käyttäjiä ovat opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.

Permitted use

- aineistoa saa käyttää tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoitukseen sekä yksityisiin tarkoituksiin
- aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin
- aineistosta saa käyttää osia elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen
- auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus käyttää aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan. Tekstin- ja tiedonlouhinnalla tarkoitetaan automaattisia tai puoliautomaattisia menetelmiä, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan
- konsortion jäsen saa käyttää osia aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä käyttäjien kouluttamisessa mukaan lukien audiovisuaaliset koulutusmateriaalit ja aineiston sisäisessä markkinoinnissa. Koulutusmateriaaleja saa jakaa verkossa ml. julkinen verkko.
- konsortion jäsen saa käyttää aineistoa hallinnollisiin tarkoituksiin

Prohibited use

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi kopiointi tms. kulujen perimistä auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä, kaukopalvelukulujen perimistä, aineiston käyttämistä maksullisissa koulutusohjelmissa, aineiston käyttämistä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen, aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa.

Remote access

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation verkkoon ja käyttää palvelua sitä kautta. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

More information