Skip to main content

Terms of use for e-resources: Terveysportti

LUT Academic Library Lappeenranta

Kuvaus

Terveysportti helpottaa ja nopeuttaa terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä tarjoamalla työssä tarvittavan lääketieteellisen tiedon yhdestä paikasta.

Terveysportin sisältö:

Terveysportin perustiedonhallintajärjestelmä

 • Lääkärin tietokannat (LCD)
 • Duodecimin verkkoversio
 • EBM Guidelines
 • Cochrane Library
 • Kelan lomakkeet
 • Lääkeopas
 • Matkailijan terveys
 • Käypä hoito -suositukset
 • ICD-10 ja Toimenpideluokitukset
 • Uutispalvelu Duodecimin uutissähkeet
 • Terveyskirjaston potilasohjeet integroituna Lääkärin käsikirjaan ja Sairaanhoitajan käsikirjaan

Duodecimin lääketietokanta

 • Pharmaca Fennica, Suomen lääkeohje Oy:n, EMA:n ja Fimean valmisteyhteenvetoselosteet
 • Suomen apteekkariliiton TAKSA:n valmisteyhteenveto
 • Kelan korvattavuustiedot
 • Hoitosuositusten mukaiset kontraindikaatiot
 • Määräaikaiset erityislupavalmisteet, vitamiinit, hivenaineet
 • Kasvirohdosvalmisteet
 • Lapsi ja lääke

Sfinx-lääkeinteraktiotietokanta

 • Pharao - 12 000 arviota yli 1300 lääkkeen haittavaikutuksista

Raskaus- ja imetystietokanta - arvio yli 1000 lääkeaineesta

Lääkkeen vaikutus laboratoriotuloksiin (Lääke ja Laboratorio)

Herbalbase, luontaistuotetietokanta

Muut tietokannat ja sanakirjat

 • Hammaslääketiede ja suun terveys
 • Sairaanhoitajan tietokannat
 • Pitkäaikaissairaudet
 • Lääketieteen sanakirjat
 • Akuuttihoidon tietokannat
 • Työterveys ja kuntoutus
 • Työterveyslääkärilehden artikkelit, Biomonitorointi, Erityisäitiysvapaa

Owning organisation: Saimia

Käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät: Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta. Paikalliskäyttäjillä on oikeus päästä käyttämään Terveysportissa sijaitsevia tietokantoja Lappeenrannan tiedekirjaston fyysissä tiloissa.

Käyttö

Loppukäyttäjä on oikeutettu käyttämään yksittäisiä kuvia ei-kaupallisissa tieteellisissä opinnäytetöissään tai muissa tieteellisissä kirjoituksissaan selventämään tai havainnollistamaan kirjoituksensa tekstiä. Edellytyksenä mainitulle käytölle on, että kuvan lähde ilmoitetaan.

Kuvien uudelleen julkaisu muutoin kuin edellä mainitussa käytössä edellyttää Duodecimin tai muun tekijänoikeuden haltijan erillistä suostumusta.

Käyttäjällä on oikeus ottaa yksittäisiä tietoja Terveysportin tietokannoista itselleen. Käyttäjän toisintamat Terveysportin yksittäisen tietokannan osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Terveysportin yksittäisestä tietokannasta.

Terveysportti - Käyttöehdot

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua auktrorisoiduille käyttäjille.